Quote Big Description

Tất cả khách của ST Residences đều được hưởng các đặc quyền độc quyền này từ các đối tác quý của chúng tôi. Kiểm tra danh sách lợi ích này và tìm hiểu làm thế nào để thưởng thức chúng!

Đặc quyền

Điều khoản và điều kiện

– Giá đặc biệt cho thuê bao hàng tháng: $ 149
– Giảm 20% đơn hàng ad-hoc cho những người đăng ký
– Giảm 10% cho đơn hàng ad-hoc cho những người không thuộc dịch vụ đăng ký hàng tháng

Những cộng sự của chúng ta

piing

Thêm lợi ích cho bạn

Cửa Hàng Tạp Hóa

TÌM HIỂU THÊM

Thức Ăn & Đồ Uống

TÌM HIỂU THÊM