Quote Big Description

Tất cả khách của ST Residences đều được hưởng các đặc quyền độc quyền này từ các đối tác quý của chúng tôi. Kiểm tra danh sách lợi ích này và tìm hiểu làm thế nào để thưởng thức chúng!

Đặc quyền

Điều khoản và điều kiện

– Tất cả các đơn đặt hàng sẽ được đặt bằng cách gọi/whatsapp tại 91806272 hoặc qua email tại [email protected].
– Tất cả các đơn đặt hàng phải được đặt tối thiểu hai ngày trước ngày giao hàng.
– Quá trình thiết kế sẽ chỉ tiến hành sau khi nhận được thanh toán.

Những cộng sự của chúng ta

still-life-floral
tinkle-arts

Thêm lợi ích cho bạn

Thức Ăn & Đồ Uống

TÌM HIỂU THÊM

Giặt Ủi

TÌM HIỂU THÊM